.

Knipsel

Adverteerders gevraagd voor het clubblad
(verschijnt 5 x per jaar)

Knipsel

Tarief
1/1 pag. € 112,50; 1/2 pag. € 63,50;
1/3 pag. €55,00;1/4 pag. € 35,00;1/6 pag. € 22,50;
1/8 pag. €20,00 en 1/16 pag.€ 11,50;

Knipsel

website KNBF

Knipsel

De Leidse Postzegelhandel bestaat al vanaf 1942. De in de Vrouwensteeg gevestigde
winkel is daardoor een begrip onder postzegel- en muntenverzamelaars in de Leidse regio.
Per 1 oktober jongstleden is deze zaak van eigenaar gewisseld. De nieuwe eignaar,
is bekend onder de naam “Postbeeld” en is een grote speler in de postzegelhandel
met uitgebreide websites, een online wereldcatalogus, magazines, klanten over de gehele
wereld en een uitgebreid netwerk van leveranciers. Verkopen van postzegels en munten
zijn via internet in combinatie met de winkelverkoop mogelijk.
Voor meer informatie zie onderstaande gegevens.

Postbeeld de Leidse Postzegelhandel
Vrouwensteeg 3
2312 DX Leiden
Telefoon: 071.5123233
E-Mail: info@postbeeldleiden.nl
(zie ook de link in onze website)