Informatie

Knipsel

De contributie van onze vereniging ‘De Postzegelvrienden’ is slechts € 20.- per jaar, lopend van 1 september tot 1 september.
Eenmalig komt hier € 1.- entreegeld bij en € 3,50 statiegeld t.b.v. een stempel voor de rondzenddienst. Dit is verplicht.

Welke faciliteiten biedt de vereniging ‘De Postzegelvrienden’?
– 5 maal per jaar het clubblad met veel wetenswaardigheden
– Elke maand een clubveiling (gem. 75 kavels)
– Abonnement op nieuwe uitgiften over de hele wereld
– Gratis lenen van Michel-catalogi
– Deelname aan het rondzendverkeer
– Deelname aan tentoonstellingen via de KNBF

Als u zich wilt opgeven als lid of als u nadere inlichtingen wilt, kunt u het onderstaande formulier invullen en versturen aan jaa.van.biezen@casema.nl of Tel.:071-576 6739.

Contactinformatie
Voorzitter: de hr. J. Verbeek; 06 – 2029 3522; jm.verbeek@ziggo.nl
Penningmeester/ledenadministratie: de hr. J. van Biezen; 071 – 576 6739; jaa.van.biezen@casema.nl
Secretaris: mevr. A. van Roijen-Kivits; 071 – 576 3722; avanroijen@xmsnet.nl
Vicevoorzitter: de hr. O. Verkerk; 071 – 576 1615

Knipsel

Contactformulier